Softcactus momsguide.dk
Det perfekte værktøj for bogholdere og konsulenter!

Et GRATIS system til at holde styr på opgaver,
deadlines, koder og tidsregistrering.
  • 1 Hold styr på dine deadlines
  • 2 Nem tidsregistrering
  • 3 Brug mindre tid på administration

Velkommen til Softcactus

Vi er selv bogholdere og økonomikonsulenter og kender derfor i detaljer, hvor besværligt det er at holde styr på den myriade af opgaver, som vi løser for vores kunder. Opgaver, der er meget forskellige i omfang i forhold til de enkelte kunder. Deadlines, der varierer, men altid skal overholdes. Nogle af os har medarbejdere, som har brug for at vide præcis, hvad de skal lave, og vi har alle brug for at vide, hvor lang tid der er brugt på hver opgave og hver kunde. Vi har også behov for at kunne give informationen videre til kunderne. Dertil kommer alenlange Excel-ark med oversigter over de systemkoder, vi har brug for til alle kundernes økonomisystemer, lønsystemer osv.

 

Vi har lavet et system, som løser alle disse behov for at lette vores egen hverdag, så vi kan koncentrere os om alt det sjove i stedet for. Systemet vil vi gerne dele med jer, og vi håber I vil tage godt i mod det. Vi vil løbende videreudvikle på det, for vi har en masse ideer til elementer, som ville yderligere kunne lette vores hverdag, men vi modtager også meget gerne input fra jer!

Læs mere om systemets funktionalitet her